23 grudnia 2019

Obsesje

Obsesje-objaw psychopatologiczny oznaczający występowanie uporczywie powracających myśli, wyobrażeń lub impulsów o specyficznych cechach.
 Obsesje są objawami, które pojawiają się wbrew woli chorego. 
Najczęściej pacjentom towarzyszy przekonanie o niedorzeczności i irracjonalności przeżywanych obsesji. 
Niemniej jednak, nie ustępują one pomimo starań pacjentów zmierzających do uwolnienia się od nich. 
Często powodują one narastanie napięcia emocjonalnego (np. niepokoju, obaw, poczucia winy), zaś próby zredukowania go oraz uwolnienia się od obsesji, prowadzą do wykonywania tzw. czynności natrętnych (kompulsji) - objawów, które często współwystępują z obsesjami.